Kampen mot extremismen

Ska kommunerna samarbeta tätare med civilsamhället för att förebygga extremism? Myndigheten MUCF m fl uppmuntrar till det, men möter mothugg. 

Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag: