Jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa ska se hur hälsoklyftorna kan minska, och det finns olika förslag på hur uppdraget ska utföras.

Artiklar om jämlik hälsa