Hur ska politiken styra kulturen?

Hur mycket ska politiker styra över utformningen av den offentliga konsten? I flera kommuner har debatten uppstått. 

Artiklar om hur ska politiken styra kulturen?