Hur löser vi ohälsan?

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ser det kritiserade och tillbakadragna förslaget om hälsoväxling som en framgång. Resultatet - arbetsgivarnas avsiktsförklaringar - är, enligt henne, en viktig nyckel för att få ner sjuktalen. Almega håller inte med.De åtgärder som behövs ligger utanför arbetsgivarnas ansvarsområde och dessutom var förslaget om hälsoväxling utpressning, skriver Ulf Lindberg , näringspolitisk chef på Almega

Artiklar om hur löser vi ohälsan?