Hur hantera barnäktenskap i Sverige?

Hur ska lagstiftningen mot barnäktenskap utformas och hur ska nyanlända informeras om dessa frågor?