Hur få fler klara sfi?

Många nyanlända fullföljer inte sfi-utbildningen. Debatt pågår om hur fler snabbare ska kunna lära sig svenska.