Hotet mot politikerna

En dramatisk lägesbild av det mycket hårda klimat som blivit vardag för allt fler kommuntoppar framträder i DS granskning. Över hälften av kommuntopparna har utsatts för hot och trakasserier sedan valet. Bland kvinnorna är siffran så hög som 66 procent. 

Artiklar om hotet mot politikerna