Heder i simhallen?

Okej med separata badtider och burkinis till flickor? Liberala kvinnor tycker att det är uppenbart att kommunerna behöver hjälp att stå emot hederskulturen. Debatt pågår. 

Artiklar om heder i simhallen?