Funktionsvarierad?

Jesper Sandström reagerar starkt emot att ordet funktionsvarierad används i ett program i SR. I en replik försvaras begreppet.

Artiklar om funktionsvarierad?