Frivillig dödshjälp

I ett upprop med en rad kända namn förespråkas frivillig dödshjälp i livets slutskede, enligt den så kallade Oregon-modellen. I replik får såväl Oregon-modellen som debattörerna kraftig kritik "inte en fråga för opionsbildare", skriver bland annat läkare och professorer. 

Artiklar om frivillig dödshjälp