Förtur för nyanlända?

Är det rätt att nyanlända får gå före i bostadskön? Debatt pågår efter en rapport som visar att 60 procent av kommunerna upplever att anvisningslagen gett upphov till undanträngningseffekter på bostadsmarknaden. 

Artiklar om förtur för nyanlända?