Förlossningskris

Förlossningsvården är så ansträngd att det riskerar gå ut över de födande familjerna, varnar Vårdförbundet inför sommaren. Det sparkade igång debatten om situationen och eventuella lösningar.

Artiklar om förlossningskris