Fjärrvärmedomen

Tingsrättens dom som ger Växjö kommun rätt att kräva att fastighetsägare ska ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet väcker debatt.

Artiklar om fjärrvärmedomen