Feminism enligt S eller enligt KD?

I samband med Internationella kvinnodagen kritiserar S-studenter KD hårt och får även mothugg kring vilken feminism som behövs i samhället just nu. 

Artiklar om feminism enligt s eller enligt kd?