EU:s sociala pelare

EU:s ledare har fattat beslut om att gå vidare mot den sociala pelaren, som bland annat handlar om rättvisa jobb och tillväxt. Vissa debattörer varnar dock för att det leder till ökad överstatlighet. 

Artiklar om eu:s sociala pelare