Etiska överväganden vid sena aborter

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har analyserat etiska frågor vid aborter nära livsduglighetsgränsen.