En nationell anhörigstrategi

I budgetpropositionen för 2020 aviserade regeringen en nationell anhörigstrategi. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utforma strategin. 

Artiklar om en nationell anhörigstrategi