Elin Ersson

Genom att vägra sätta sig ner i planet lyckades Elin Ersson förhindra att en utvisning genomfördes. En viktig moralisk fråga eller enbart en juridisk? Var det modigt eller dumdristigt?