Elevers rätt till inkludering

Frågan om alla elevers rätt till inkludering i skolan engagerar många debattörer och de är inte ense om hur skolan ska organiseras så att det blir en skola för alla. 

Artiklar om elevers rätt till inkludering