Effektivitet vs demokrati

Kommuner bantar organisationen för att öka effektiviteten. Men forskare varnar för att förändringarna hotar demokratin.  

Artiklar om effektivitet vs demokrati