Digital vård effektiv?

Är det effektivt för landstinget att satsa på digital vård? Och är digitala vårdcentraler patientsäkra? Debatt pågår. 

Artiklar om digital vård effektiv?