Demokratiutredningen

Demokratiutredningen, under ledning av Olle Wästberg, har lagt en rad förslag som syftar till att vitalisera demokratin. Ett förslag är att rösträttsåldern sänks till 16 år. Ett annat förslag är så kallade folkmotioner. Utspel som väcker debatt.

Artiklar om demokratiutredningen