Delad föräldraförsäkring

S-kongressen har fattat beslut om att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna. Ett beslut som väcker protester i vissa led.

Artiklar om delad föräldraförsäkring