Datorer i skolan

Elever med den högsta internet- och datoranvändningen i och utanför skolan presterar sämst på PISA-provet, rapporterades i förra veckan. Det har väckt debatt om datorernas roll i undervisningen.

Artiklar om datorer i skolan