Budget 2021

I regeringen budgetproposition för 2021 ingår satsningar på 100 miljarder för att återstarta Sverige, varav cirka 30 miljarder landar i kommunsektorn. 

Artiklar om budget 2021