Bristen på lärare

DS granskning visar att det är akut brist på behöriga lärare i var tionde skola. Allvarligast är läget i friskolorna. Hur får vi fler att vilja arbeta som lärare och vilka andra lösningar finns det?

Artiklar om bristen på lärare