Bredbandsutbyggnaden

Regeringens mål: 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Hur ska detta gå till? Diskussionerna är i full gång.

Artiklar om bredbandsutbyggnaden