Bredbandsklyftan

Den digitala klyftan i Sverige är stor och miljarder fattas för att klara regeringens mål om att nio av tio hushåll ska ha snabbt bredband till 2020. Ett ämne som väcker debatt.

Artiklar om bredbandsklyftan