Bredband till hela landet?

Under hösten 2019 visar DS i en granskning hur bredbandstäckningen ser ut över landet. Samma höst konstaterar Post- och Telestyrelsen att det blir en dyr affär att ansluta Sveriges alla hörn. 

Artiklar om bredband till hela landet?