Åtstramad flyktingpolitik

Regeringen vill skärpa flyktingpolitiken med bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsad rätt till anhöriginvandring. Åtstramningar som mötts av hård kritik. Den 21 juni tar riksdagen ställning.

Artiklar om åtstramad flyktingpolitik