Återvinning

Regeringen vill öka möjligheten för folk att leva miljövänligt genom att ge kommunerna helhetsansvaret för insamlingen av avfall, förpackningar och tidningar från hushållen. Ett beslut som kritiseras.

Artiklar om återvinning