Är vården redo för coronaviruset?

Coronaviruset sprider sig till allt fler länder. Hur redo är den svenska vården för ett utbrott? Trycket ökar när oron sprider sig och allt fler söker vård. 

Artiklar om är vården redo för coronaviruset?