Agenda 2030

Under paraplyet Agenda 2030 ryms en rad områden. De brukar sammanfattas i de tre bitarna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Framsteg krävs inom alla tre för att målen ska uppnås, och inget mål kan nås på bekostnad av ett annat.

Artiklar om agenda 2030