Ägarprövning

I februari överlämnade Ägarprövningsutredningen sitt betänkande Krav på privata aktörer i välfärden till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda vilka möjliga krav som bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn. Något som väcker debatt.

Artiklar om ägarprövning