måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Redaktionskrönika

Karin Lundahl: Vem sover gott nära tågstationen?

Det ska byggas mycket och det ska byggas i rasande fart. Boverket vill ha fram 67 000 bostäder per år, men målet nås inte i år heller. Nu vänder det i stället nedåt.

Publicerad: 6 februari 2019, 12:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I regeringsförklaringen sa Stefan Löfven att bostadsbyggandet ska göras ”snabbare, billigare och mer hållbart”. Men hur ska det gå till? Har inte historien redan visat oss att hållbart och snabbt är varandras motpoler?

Den som färdas genom landet ser allt oftare att hus byggs, ungefär; där det finns ett mellanrum. I kilen mellan två vältrafikerade vägar. I något som förr var en skuggig genväg mellan hus. I ett dike. Platser som inte hårdbevakas av starka intressegrupper.

Allt oftare står nybyggen färdiga längs med järnväg eller alldeles intill järnvägsstationen. På bekvämt avstånd till pendlingsmöjligheten. Dock, hur hälsosamt är det?

SVT gjorde för ett par år sedan en undersökning som visade att i de 13 största kommunerna byggs tiotusentals bostäder längs med järnväg. Norrköping, Jönköping och Örebro är exempel på kommuner där det planeras och byggs bostäder nära spåren.

I reportaget varnar en bullerspecialist för hälsoriskerna. Buller leder till sömnsvårigheter, stress, hjärt- och kärlsjukdomar - i värsta fall till döden. Ett ansvarigt kommunalråd intervjuas och förklarar att det nu för tiden går att bygga hus som är tysta inuti.

Hanterar man bara bullerfrågorna på rätt sätt så går det att få en bra inomhusmiljö, trots närheten till järnvägen, lugnar också dåvarande miljöminister Karolina Skog.

Men har vi en övertro på arkitekturens och byggteknikens förmåga? Står väggarna verkligen emot stöket som godstrafiken orsakar nattetid?

Vi kommer för en lång tid framåt att bygga fast oss i ett stort antal bostäder som är skadliga för hälsan, varnade fem forskare i SvD i samband med att de nya högre gränsvärdena för buller infördes för ett par år sedan. Låt miljömedicinska aspekter få ta större plats i samhällsplaneringen, vädjade de.

För det gäller att bygga rätt från början, åtgärder efteråt kan ta tid. I Örebro har boende nära järnvägen väntat många år på bullerplank. Helt enkelt för att Trafikverket tycker att det är för dyrt.

I tider av förtätning och bostadsbrist har tystnad blivit en utmaning och en lyxvara. Den byggare som lyckas skapa trivsamma ljudmiljöer har pengar att tjäna, konstateras i en artikel Fastighetstidningen.

Moderater i riksdagen driver nu på för att gränserna för buller ska lättas ytterligare ett snäpp. Om tillväxten ska säkras i Stockholmsregionen måste fler bostäder fram, och nu för tiden går det ju att bygga tyst, understryker M-motionärerna.

Och ja, en dräglig livsmiljö är väl bättre än ingen livsmiljö alls? Debatten om buller och byggande kan ta ny fart under våren.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karin Lundahl

karin.lundahl@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev