Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Redaktionskrönika

Vad är viktigast - bostäder till flyktingar eller grönområden?

Maktskiftet i Sundbyberg ger underlag till en fredagsreflektion om politiskt maktspel på lokalplanet och vad som skulle kunna kallas för ett politiskt inkonsekvent agerande i bostads- och flyktingpolitiken.

Publicerad: 13 november 2015, 16:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Fredagen den 13 november avgick Jonas Nygren (S) som kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, efter att Centern lämnat det tidigare blocköverskridande styret för att istället slå sig ihop med Moderaterna och Miljöpartiet i en ny koalition. Ett samarbete som därefter utvidgades med Folkpartiet och Kristdemokraterna i en ny grönblå majoritet.

Sumpan är en kommun med en uttalad tillväxtprofil. En centralt placerad förort som gränsar till Stockholms stad. Så sent som i fjol blev Sundbyberg utnämnd till Årets tillväxtkommun, för att visa ett exempel på detta. Den springande punkten som fått Centern att nu byta sida handlar om frågan om Kymlinge ska fredas som grönområde och naturreservatet som finns där utvidgas.

Både C och MP har kraftigt motsatt sig alla tankar på att bygga bostäder i detta grönområde. Vad som gör Kymlinge så speciellt i detta sammanhang är att det där sedan länge finns en färdigbyggd tunnelbanestation på plats, redo att ta i bruk. Den byggdes där med framförhållning redan på 70-talet för att det senare skulle kunna anläggas ett nytt bostadsområde på platsen.

Jag har lite svårt att se logiken i att Centern och Miljöpartiet, de två partier som på riksplanet driver på allra mest för en öppen och liberal svensk migrationspolitik och ett stort och generöst flyktingmottagande, fäller styret lokalt i Sundbyberg med motiveringen att de vill stoppa utbyggnaden av ett nytt bostadsområde som ligger centralt beläget i Stockholmsregionen och redan har den viktigaste infrastrukturen på plats - en i dag oanvänd tunnelbana.

Borde inte dessa två partier mer än några andra i konsekvensens namn driva på för ett kraftigt ökat bostadsbyggande nu? Och är inte ett nytt bostadsområde med tillgång till effektiv och miljövänlig kollektivtrafik redan från början det perfekta sättet att sy ihop de båda partiernas riks- och lokalpolitik i både ord och handling?

Som en parentes kan nämnas att Stockholms Handelskammare så sent som i morse släppte en ny rapport i vilken de visar att mer än hälften av företagen i Stockholms län anser att det är svårt att rekrytera personal på grund av bostadsbristen. Möjligtvis gör Moderaterna lokalt i Sundbyberg en annan analys av Stockholmsregionens tillväxt och utmaningar på bostads- och arbetsmarknaden än vad Handelskammaren gör. Och det står dem såklart fritt att göra det. Precis som det står C och MP fritt att driva den politik som de anser vara bäst för Sundbybergsborna.

Men är det ett konsekvent agerande givet de utmaningar som både Stockholmsregionen och Sverige som helhet nu står inför?

Kymlinge är ett konkret exempel på när kommunpolitiker och rikspolitiker kan komma till olika slutsatser, och olika legitima intressen (nu gällde det grönområden respektive bostäder) står mot varandra. Det är den typen av svåra avvägningar ledande kommunpolitiker gör varje vecka i sitt värv. Och oavsett vilken ståndpunkt som anses vara den rätta i detta fall visar den på behovet av en fortsatt debatt om hur bostadsbristen, tillväxten och flyktingmottagandet bäst hanteras.

Den debatten ser vi gärna här hos oss på Dagens Samhälles debattsajt. Välkomna att delta i den.

Andreas Henriksson, Debattredaktör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev