Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Redaktionskrönika

LO positionerar sig

”Sverige måste återgå till en reglerad invandringspolitik” lyder rubriken på DN Debatt idag. Och som många påpekar i nätpratet är det en något märklig rubrik givet att invandringen just nu är mer reglerad och åtstramad än den varit på mycket länge. (En annan notering i marginalen är att det är en tydlig indikation på hur inflammatorisk en fråga är när ord glidit så långt längs skalan att ”reglering” tolkas som total slutenhet och ”öppenhet” å sin sida tolkas som fritt blås.)

Publicerad: 15 december 2016, 11:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Vad det handlar om är förstås en mer generell signal från LO, en signal som går ut både till medlemmarna, men också till Socialdemokraterna. En signal som liten förenklat kan sammanfattas i budskapet ”dags för återställare!”.

En bakgrund till utspelet är förstås att LO just nu arbetar aktivt med att stoppa medlemsflödet till SD - ett arbete som såg ut att ha burit frukt i senaste partisympatimätningen från SCB, som visade att drygt 20 procent av LO-medlemmarna sympatiserar med SD, vilket är en minskning jämfört med samma tid förra året då SD skrapade ihop 24 sympatiprocent ifrån LO-kollektivet.

Men frånsett rent strategiska överväganden så handlar det förstås om att visa den här gruppen att man är redo att, som det står i artikeln ”lyssna, erkänna problemen och erbjuda konkreta lösningar”. Implicit i en sådan formulering ligger ju en liten bekännelse om att man kanske inte har lyssnat och erkänt förut.

Kritiken (och kanske även självkritiken) från LO är tveeggad i meningen att man skriver om både flyktinginvandring och arbetskraftsdito. Förra årets asyltryck beskrivs utan omsvep som ”ohållbart” på lång sikt, men solidaritet lyfts samtidigt fram som en ledstjärna även framöver. Vilket konkret innehåll som döljer sig bakom formuleringarna framgår egentligen inte, men ordet ”historiskt” innebär förmodligen att LO tänker sig tillbaka till en politisk inställning daterad före alliansåren?

Intressant nog publicerar vi samma dag en artikel här på DS, även den signerad bland annat LO, men även S och Handelsanställdas förbund. Den artikeln handlar om LAS, en debatt som var het som lava i valrörelsen 2006, men som i stor utsträckning somnade in därefter. Även här väcks en pre-alliansen fråga till liv som potentiell blockskiljande stridsfråga av LO. En fråga i avtalsrörelsen, men kanske också en doft av kommande valrörelse?

Även på området arbetskraftsinvandring önskar LO åtstramningar – och även här finns potential för blockskiljande konflikter. LO formulerar sig skarpare än de gjort på länge i ärendet och skriver bland annat:

”Det är orimligt att människor från länder utanför EU fritt kan komma och arbeta i Sverige samtidigt som hundratusentals människor som redan finns här står utanför arbetsmarknaden.”

Man skriver även att ”Vi måste ha ett system som gynnar dem som arbetar i vårt land”, vilket är en frankhet kring intressen och prioriteringar som faktiskt har varit nedtonad från LO mycket länge. Nej, det är ingen jättevändning, men små positionsförflyttningar kan vara nog så intressanta att notera.

När det gäller arbetskraftsinvandringen har vi ganska nyligen haft intressant debatt på området här på DS. Henrik Emilsson, doktor i internationell migration och etniska relationer samt forskare på Malmö högskola, skrev en Perspektivartikel i vilken han pekade ut flera svagheter i svensk arbetskraftsinvandring. Emilsson förordar ett omtag och i vissa avseenden sammanfaller hans rekommendationer med LO:s, såtillvida att även han menar att arbetskraftsinvandringen i huvudsak bör styras till områden där det råder arbetskraftsbrist.

Emilsson fick dock mothugg från Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega, som försvarade Alliansens reformer av arbetskraftsinvandringen och menade att det som krävs är regelförenklingar som öppnar snarare än stänger.

Oaktat vilken sida man befinner sig på i frågorna flyktinginvandring, LAS eller arbetskraftsinvandring så kan man konstatera att debatten om dem just blev lite sakligare och fick lite fler tydliga spelare. Gott så.

Sanna Rayman, Debattredaktör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News