söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Redaktionskrönika

Christina Kennedy: Här är de fyra senaste debattinläggen om tillit och styrning

Publicerad: 22 februari 2023, 10:46

Foto: Dagens Samhälle

Styrningsfrågorna fortsätter att fascinera Dagens Samhälles läsare. Här är fyra debattartiklar som ruskat om och satt strålkastarljuset på frågan.


Christina Kennedy

ck@dagenssamhalle.se


Styrning, hur detaljerad den ska vara, hur målen följs upp och den raka frågan om att följa huruvida en stor organisation flyttar sig över huvud taget – det har varit ett återkommande favoritämne för er läsare under många år. När vi hösten 2020 i en läsarundersökning ställde frågor till utvalda beslutsfattare var temat styrning ett av dem som starkt lyste igenom bland de många olika sakfrågor som upptar vardagen. Vilken styrning leder till att kommuner och regioner blir effektiva? Att vi lägger energin på rätt saker? 

Lätt har det aldrig varit att få ordning på prioriteringarna, och inte heller att veta om principer som man låter leda arbetet ger den utväxling man hoppas på. Det är inte sällan en utmaning att få metoderna att verka väl i jobbet ute på golvet, eller att förstås på samma sätt av alla skikt i organisationen. Därför välkomnar vi på Dagens Samhälle en öppen debatt om styrningsfrågorna, och gläds åt de många debattinlägg som kommer in till oss från tunga forskare, kloka praktiker och engagerade bisittare. Här är några av de senaste inläggen, som går att läsa i sin helhet på dagenssamhalle.se

1. ”Tillitsbaserad styrning är vackra ord utan innehåll” 

Tillit är direkt olämpligt för ledning av offentlig förvaltning, anser sex forskare bakom en ny SNS-rapport. I stället lanserar de begreppet tillförlitlig styrning och organisering. Forskarna ifrågasätter att brist på tillit alls är ett problem inom välfärden och pekar på risken att tillit egentligen inte fungerar i praktiken.

 

2. ”Sluta använda begreppet tillitsbaserad styrning och ledning”

Det är dags att rikta uppmärksamheten mot de konkreta förändringsprojekt som pågår i kommuner och regioner, hävdar Sven Siverbo, professor i redovisning och styrning. Han vill komma ifrån fokus på begreppen och i stället uppvärdera försöken att förändra genom till exempel en justerad form av målstyrning, ökat handlingsutrymme för medarbetare och ett mindre betungande administrativt ok för chefer. 

 

3. ”Tilliten skapar en förvaltning värd att lita på” 

Vi befinner oss i ett paradigmskifte där tillit är grundprincipen och vi behöver vara uppmärksamma på det, replikerar Louise Bringselius och Laura Hartman, som haft uppdrag som forskningsledare respektive ordförande i Tillitsdelegationen. Det var hela tanken, menar de, att inte utarbeta någon standardiserad mall för tillitsarbetet, utan i stället fokusera på exempel och vägledande principer. ”Varje verksamhet behöver finna sina lösningar, eftersom behoven ser olika ut.”

 

4. ”Regionerna brister i sin målstyrning” 

Man kan undra om det utifrån vissa regioners målarbete ens går att bedöma om de har en god ekonomisk hushållning, anser revisorn Kari Aartojärvi. Han poängterar att införandet av tillitsbaserad styrning kräver att organisationen sätter upp tydliga mål som anger ramar, syfte och riktning för verksamheten. Utan tydliga mål riskerar tillitsbaserad styrning att bara skapa oreda, tror Aartojärvi. 

 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev