Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Staten måste bekämpa mygg och råttor

Vem vill vara i husarrest sommartid à la Hitchcocks skräckfilm Fåglarna? Det är orimligt att EU, regering och statliga myndigheter sätter käppar i hjulet för drabbade kommuner att hålla skadedjur som mygg och råttor borta.

Publicerad: 27 januari 2017, 05:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EUMiljöKommunerMyndigheter

I rikspolitiken är blocköverskridande samarbete en känslig fråga. I Forshaga kommun i Värmland har emellertid Socialdemokraterna och Moderaterna sträckt ut händer över vallgraven. Aggressiva översvämningsmygg är orsaken. Per Lawén (S) och Thomas Nilsson (M) i kommunstyrelsen har tillsammans utarbetat en flerårig strategi mot blodsugarna och intervjuades nyligen i Värmlands Folkblad.

Ett mål är att förmå staten att ta det övergripande ansvaret för kampen. ”Vi vädjar om hjälp av de som är experter på myggproblemet. Vi har inte de kunskaper som behövs om hur myggen ska bekämpas”, betonar Per Lawén i artikeln. Regeringen måste lyssna. Myggplågan antar närmast bibliska proportioner på allt fler orter i vårt land. Antalet infångade mygg i nedre Dalälven, ett stort område som ligger i Dalarna, Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län, har varit bland de högsta som uppmätts i världen.

Naturvårdsverket har visserligen ålagts av regeringen att bevaka forskningsläget om åtgärder mot mygg och detta ska redovisas senast 1 mars. Men i beslutet om uppdraget slår regeringen fast att insekterna ska åtgärdas regionalt fast åtskilliga mygglarver kläcks i naturskyddsområden och nationalparker som staten ansvarar för. Översvämningsmyggan rör sig längre sträckor än vanliga beskedliga mygg och sprider sig till nya områden med nya offer. Det måste därför införas krav på att hårda myggkonsekvensanalyser görs av våtmarker som utgör kläckningsplatser.

I kommuner som Forshaga har myggen tvingat folk och fä inomhus. 500 myggor i en fälla under en natt är den myggtäthet som en vuxen person ”uthärdar”. På platser som hemsökts av attackmyggen har 62 000 sådana per fälla och natt infångats. De svultna myggen får även konsekvenser för turism och kan bidra till sjunkande värde på fastigheter. Vem vill vara i husarrest sommartid à la Hitchcocks skräckfilm Fåglarna?

Det finns bekämpningsmedel som fungerar, Bti och VectoBac, men dessa måste kommunerna ha tillstånd för att använda och det är inte alltid det ges. Regeringen, anförda av Miljöpartiet, predikar istället alternativa lösningar som att låta betande kor (som givetvis också plågas av myggen) hålla landskap öppna.

Det finns paralleller till växande råttpopulationer i våra huvudstäder. Problemet exploderade efter att råttgiftet Racium förbjöds sommaren 2015. I Stockholm bedöms nu råttorna utgöra en fara för folkhälsan, särskilt för små barn som vistas på lekplatser som besöks av stora mängder råttor. Kemikalieinspektionen har därför beslutat att Stockholms stad får dispens för att använda bekämpningsmedlet men den löper ut i maj 2017. Hur de extremt fertila gnagarna ska hållas borta efter detta är oklart.

Det är orimligt att EU, regering och statliga myndigheter sätter käppar i hjulet för drabbade kommuner att hålla skadedjur borta. Kommuner har inte resurser att på egen hand forska fram miljövänliga effektiva bekämpningsmedel. Sjösätt därför statligt finansierade nationella strategier mot mygg och smittbärande råttor där hänsyn i första hand tas till människan.

Myggplågan antar närmast bibliska proportioner på allt fler orter i vårt land.

Jenny Sonesson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EUMiljöKommunerMyndigheter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News