Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Radikal syn på aborter på ”goda” sidan i USA

Radikalismen i den amerikanska feministrörelsen går inte alltid fram i den svenska nyhetsförmedlingen.

Publicerad: 14 februari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Samvetsfrihet

Det finns inga skäl att vara grafisk, den som läser kan själv föreställa sig vad begreppet ”abort av livsdugliga foster” innebär: den tunna gränslinjen mellan abort och livräddning, och vad en så sen abort innebär i praktiken.

Men så ser den fria aborträtten ut i delstaten New York, med en ny lag som gick igenom i januari. (Mer om detaljerna kring lagen, och hur den förhåller sig till Högsta domstolens prejudicerande Roe v. Wade från 1973, finns här. Abort är tillåten fram till vecka 24, men kan också utföras senare om läkare bedömer att det finns fara för moderns hälsa.

I en mening är diskussionen om den nya lagen specifikt amerikansk: I USA finns en radikal feministisk rörelse som driver på för legalisering av sena aborter på ett sätt som saknar motsvarighet i Sverige. Den svenska diskussionen – i den mån det finns någon – hamnar mellan abortlagens gräns på 18 veckor och SD:s tolv, ett förslag som saknar stöd i opinionen. I USA är polerna betydligt längre ifrån varandra: I den ena änden finns de som till och med avfärdar preventivmedel som ett hot mot människovärdet, i den andra de som betraktar abort i andra och tredje trimestern som en självklar del av kvinnans rätt till sin kropp och hälsa.

Men det finns slutsatser att dra också för Sveriges del.

Kanske först och främst att abortfrågan faktiskt existerar, att den inte är för evigt löst genom 1974 års svenska abortlag, utan fortsätter att resa verkliga etiska problem.

Den amerikanska debatten berättar också om ett sluttande plan, men inte bara det som brukar anföras i Sverige. Här har ett vanligt argument mot samvetsfrihet för abortpersonal varit att detta riskerar att leda till inskränkningar av aborträtten. I New York har det skett något omvänt: Samvetsfrihet för vårdpersonal är en självklarhet. Det sluttande planet finns snarare i synen på vad som ryms i principen om ”kvinnans rätt till sin kropp”.

Denna radikalism inom den amerikanska feministrörelsen går inte alltid fram i den svenska nyhetsförmedlingen, där bilden snarare är att det finns en schablonartad konservativ rörelse som strider mot en lika schablonartad god rörelse på kvinnans sida. Det ger en skev bild av vad en organisation som Planned Parenthood – USA:s största och politiskt mest inflytelserika rörelse för fri aborträtt – står för. Men när svenska feminister vänder sig utomlands blir Planned Parenthood den givna samtalspartnern, inte minst på grund av banden till Demokraterna.

Planned Parenthood i New York City skriver så här i en kommentar till den nya lagen (23/1):

”New York kan äntligen vara en förebild i fråga om sexuell och reproduktiv hälsovård. … Detta är en historisk dag i New York och vi är mycket glada att se vår lagstiftning komma ikapp våra progressiva värderingar.”

Så skriver en organisation som i Sverige med självklarhet uppfattas som ”god”.

Paulina Neuding, Europaredaktör på tidskriften Quillette

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Samvetsfrihet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev