Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Daniel Persson: Offentliga företag ska inte ha några hemligheter

Det är så sorgligt att se hur sekretess verkar bli allt vanligare i den offentliga sektorn. Ett alldeles för vanligt sätt att undvika insyn är att bedriva verksamhet i företagsform. Då får man sekretessbelägga uppgifter om affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas om informationen röjs.

Publicerad: 22 mars 2021, 04:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SekretessOffentlighetsprincipenOffentlig sektor

Information vill vara fri sägs det ofta än i dag lite slarvigt. Det är nonsens. Inte bara för att information inte har någon vilja alls, utan för att det finns information som behöver vara hemlig. Det gäller alltifrån känsliga uppgifter inom diplomatin till underrättelsearbete för att förhindra exempelvis terrordåd. All information är inte heller önskvärd annat än i undantagsfall, något som blir uppenbart varje gång någon kommer tillbaka från toaletten.

Likafullt är det viktigt att det offentliga drivs utifrån tesen att så mycket som möjligt ska vara offentligt. Transparens i offentlig sektor är en bärande del i en demokrati där vi traditionellt betraktar det offentliga som något som är till för medborgarna snarare än tvärtom, vilket är det vanliga i totalitära stater. Detta kan dock bara fungera så länge som det är möjligt att skärskåda verksamheten och utkräva ansvar av dem som använder den offentliga makten fel.

När onödiga avsteg görs och sådant som borde vara offentligt beläggs med sekretess bidrar det till en ordning där det offentliga är viktigt för sin egen skull snarare än för sin funktion.

Just därför är det så sorgligt att se hur sekretessen verkar bli allt vanligare. Ett exempel var när Statistiska centralbyrån (SCB) kom fram till att bland annat elevsammansättning och studieresultat var att anse som ekonomisk information. Därmed kunde huvudmän lida skada om dessa uppgifter kunde härledas direkt till dem. En intellektuell akrobatisk uppvisning av rang.

Ett annat alldeles för vanligt sätt att hålla ljuset borta från offentliga vrår är att bedriva verksamhet i företagsform. Då får man värna företagshemligheter. Ett nyligt exempel på detta kommer från Österåkers kommun vilket Dagens Samhälle rapporterat om: Internationella engelska skolan vill öppna en skola i kommunen. En entreprenör som skolan samarbetar med vill köpa en bit mark av det kommunala fastighetsbolaget Armada. Vad marken är värd är svårt att säga, kommunen åberopar sekretess för att skydda bolaget, det vill säga sig själv, från insyn.

Det är inte svårt att förstå att den socialdemokratiska oppositionen är upprörd. Oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) har vänt sig till kammarrätten för att tvinga kommunen att häva sekretessen. Förhoppningsvis får hon rätt.

För egen del bryr jag mig inte om ifall kommuner vill locka till sig bra skolor genom att ge särskilt bra villkor under en period. Alla kommuner lägger pengar på rent nonsens, alla tjänar dock på bra skolor.

Men om man gör det ska man åtminstone stå för det. Och gör man det inte ska man stå för det också. Det finns inget rimligt skäl att låta kommunen dölja information genom att driva verksamhet i bolagsform. Dessa bör inte få ha några företagshemligheter.

Visst kan det vara till konkurrensnackdel i några fall. Men det offentliga är en så väsensskild ägare att detta enbart skulle tjäna till att göra konkurrenssituationen något mer balanserad.

Det finns fall när det offentliga faktiskt bör skydda uppgifter, de handlar nästan uteslutande om information om enskilda och inte om den egna verksamheten. Det är klart att det lockar att lägga locket på ibland. Men det enda rimliga rättesnöret är att låta bli.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Daniel Persson

Politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev