Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Finska Migrationsverket satsar på tydlighet

”Lagen går alltid före religion, kultur och familj”. Det är ett av de budskap som kan höras i finska Migrationsverket, Migris, nya informationsfilmer som berättar för nyanlända till Finland om lag, rätt och samhälle.

Publicerad: 24 januari 2019, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

MigrationMigrationsverket

Migrationsverket, Migri, i Finland, har låtit polisen ta fram nya informationsfilmer som ersätter tidigare varianter. De har också gjorts på flera språk än tidigare. Videoklippen är på sedvanligt finskt manér raka och tydliga och går inte att missförstå. De kan bland annat ses och höras på de stora asylsökarspråken arabiska, kurdiska, dari, somaliska och persiska men också på engelska. Målet har varit att göra budskapet så klart som möjligt för personer med olika kulturella bakgrunder och invandrare har också deltagit i planeringen och förverkligandet av filmerna.

I filmerna, som har som ett av sina mål ”att ge asylsökande kunskap om de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att förmedla information om det finländska samhället”, informeras om vad som gäller i Finland och att finsk lag ska respekteras och efterlevas. I filmerna behandlas också mycket allvarliga brott, såsom sexuellt utnyttjande av barn, hedersrelaterat våld och familjevåld.

"Det viktigaste budskapet i filmerna är att var och en har rätt att känna sig trygg och att brottsliga handlingar alltid har följder. Individen själv bär ansvar för brottet", säger projektchef Seija Hämäläinen på asylboendet i Uleåborg.

I klippet om sexuella trakasserier får de asylsökande veta att:

Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp, såväl kvinnor som män och barn. Också sovande, berusade och sjuka personer har rätt att bestämma över sin kropp.

De asylsökande får vidare veta att:

I Finland är alla former av sexuella trakasserier brottsliga och därmed också straffbara. Det är inte heller tillåtet att tvinga någon till en sexuell handling.

Migri benämner sina filmer ”samhällskampanj”. Samtliga klipp har lagts ut på YouTube. De ska användas på asylboenden som en del av utbildningen om det finländska samhället som alla asylsökande ska delta i.

I videoklippet om sexuella trakasserier sägs bland annat (översatt från den engelskspråkiga versionen):

I Finland är alla domar offentliga handlingar och de är ofta diskuterade i finländska medier och på internet.

En dom för ett sexualbrott kan påverka om du beviljas uppehållstillstånd, till och med förhindra att du får det.

I klippet om misshandel sägs:

Du får inte slå, sparka eller på något annat sätt skada någon fysiskt. Misshandel är ett brott som kan ge max tio års fängelse och krav på att betala skadestånd till offret.

Också här påminns om att alla domar är offentliga och att de kan påverka gärningsmannens möjlighet att få uppehållstillstånd i landet. Detsamma sägs i klippet om olaga hot, där hotet ges av en asylsökande till en annan och visas väldigt tydligt i filmen. I slutet av klippet säger speakerrösten:

Du kan inte - inte ens verbalt - hota dina släktingar, vänner personal på asylboendet eller någon annan med våld eller med att du ska förstöra deras egendom. Gör du det gör du dig skyldig till olaga hot. Maximistraffet är fängelse i två år och du kan komma att dömas att betala skadestånd till offret.

I klippet om familjevåld visas en scen som illustrerar exempel på vad som i Finland är olagligt: att slå sina barn. Och speakerrösten informerar:

I Finland är det alltid ett brott att göra ett barn illa. Du får inte slå, skaka ett barn eller ens dra barnet i håret. Lagen står över religion och familj. Om du misshandlar ditt barn kan barnet komma att tas ifrån dig. Maximistraffet för barnmisshandel är fängelse i tio år.

Klippet avslutas, som alla klipp, med informationen om att alla domar är offentliga och att om man dömts för brott kan det få påverkan på ens ansökan om asyl eller uppehållstillstånd.

Också om hedersrelaterat våld har det gjorts en informationsfilm på elva språk (här en länk till klippet på engelska). Exemplet handlar om en homosexuell asylsökande man som träffar en dito finländsk man och för detta blir uppsökt och misshandlad av landsmän i sitt hem. Informationen i detta fall lyder:

I Finland har varje flicka, pojke, kvinna och man lika rättigheter. Du får inte av någon anledning överhuvudtaget begränsa någon annans frihet, slå, sparka eller hota med våld, inte ens verbalt. Denna regel är absolut. Och förutom att den rör främlingar rör den också dina släktingar. I en del fall, om offret är en familjemedlem, kan straffet till och med bli hårdare och skadeståndet till offret högre.

Lagen går alltid före religion, kultur och familj.

Merit Wager, fri skribent och under 14 år ombud för asylsökande

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MigrationMigrationsverket

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News