Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

En vinstdebatt utan vinnare

Frågan om skolan reduceras alltför ofta till att handla om vinsternas vara eller icke vara och om ägarformen. Det skymmer sikten för de riktiga frågorna om kvalité och skolans kompensatoriska roll och ansvar. Priset för skenmanövern betalas, som så ofta, av de mest utsatta. De, som debattens kombattanter säger sig värna om mest.

Publicerad: 2 juli 2014, 05:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I dagarna presenterade Friskolornas Riksförbund, som representerar över två tredjedelar av landets grund- och gymnasieskolor, en enkätundersökning som genomförts bland de egna medlemmarna. Den visar att var femte friskola kommer att se sig nödgad att lägga ner om möjligheten att ta ut vinst från verksamheten förbjuds. Det skulle i sin tur leda till att omkring 50 000 elever skulle tvingas bort från den skola de aktivt valt.

Också enbart en begränsad vinstmöjlighet skulle få långtgående konsekvenser. Enligt enkäten skulle en tiondel av friskolorna stänga under sådana omständigheter. Ändå tävlar politiker, beklagligt nog av alla kulörer, om vem som är mest emot vinstuttag. Att borgerligheten inte förmått stå upp för de ideal som ligger bakom valfrihetsreformen är beklagligt men dessvärre symptomatiskt för den utveckling som kan komma att bli dess slutliga fall.

Om den svenska skolans negativa trend ska kunna brytas behöver vi dels ha en förutsättningslös diskussion kring definitionen av kvalitetsbegreppet, dels långsamt börja förändra attityderna till bildning och utbildning. Det är viktigt att minnas att den pågående kvalitetsdiskussionen är ett resultat av att skolmarknaden öppnades upp och jämförelseobjekt tilläts. Men det är också viktigt att minnas att skolan, oavsett ändlösa kvalitetskataloger, aldrig kommer att bli bättre än dess sämsta lärare. Så länge läraryrkets status faller fritt, bildningsföraktet dominerar samhällsdebatten, samtidigt som vuxenvärlden utanför skolan inte tar sitt uppfostringsansvar, kommer föga att förändras.

Att skolan kommer att bli en het valfråga i hösten riksdagsval råder det ingen tvekan om. De senaste månadernas rapporter har påverkar alliansen negativt, vilket inte minst är tydligt ifråga om den förlorade problemformuleringen. Samtidigt har många ambitiösa reformer sjösatts under alliansens två mandatperioder som kommer få resultat först på längre sikt. Väljarna gör klokt i att förhålla sig skeptiskt och tålmodigt när valtemperaturen stiger framåt sensommaren.

Att skolan kommer att bli en het valfråga i hösten riksdagsval råder det ingen tvekan om.

Alice Teodorescu, Jurist och borgerlig opinionsbildare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev