Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Borgarna ställer till med kaos för att fly ansvaret

Att reda ut frågan om hur it-säkerheten på svenska myndigheter kunde outsourcas på det oansvariga sätt som skett är mycket viktigt. Men risken är att vi inte får klarhet. Alliansen bär ett mycket stort ansvar för att fokus flyttats från sakfrågor och fakta till spel och dobbel om regeringsmakten.

Publicerad: 11 augusti 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

TransportstyrelsenSocialdemokraternaIt-säkerhet

Rötmånaden kom ovanligt tidigt i år. Trots svalt väder slog den till mitt i semestern och drabbade det politiska livet med full kraft. Medan stora delar av svenska folket var djupt försjunkna i sina väderappar så valde svensk borgerlighet att släppa allt vett.

Nej, jag syftar inte på Anders Borg. Jag tänker på skandalen med Transportstyrelsens outsourcing av it-säkerheten. Trots att generaldirektörens fockats och dömts och två statsråd har avgått så riskerar historien att fördunkla den politiska hösten.

Att reda ut frågan om hur it-säkerheten på svenska myndigheter kunde outsourcas på det oansvariga sätt som skett är mycket viktigt. Värdet av att utmäta det politiska och idémässiga ansvaret kan inte underskattas. Ändå riskerar vi att få en politisk höst och upprinnelse till valrörelsen som inte leder till klarhet.

I stället kommer politiskt spel att skugga den djupa politiska skandal som it-haveriet på Transportstyrelsen innebär. Ansvaret är tudelat och vilar på bägge blocken:

■ Socialdemokraterna har totalt misslyckats att lyfta fram och kritisera den marknadsideologi som ligger bakom it-skandalen. Idéerna att lägga ut grundläggande myndighetsfunktioner och göra om myndigheter till företag är en central del av den marknadsliberalism som sköljt över världen sedan 1980. Som Per Molander visar i den färska, mycket gedigna ESO-rapporten ”Dags för omprövning”, har nästan inget av det som utlovades i avreglerings-, privatiserings- och upphandlingsrevolutionen hållits. Det blev inte billigare, bättre eller effektivare.

I stället har en rad samhällsfunktioner skadats av viljan att avhända sig allt ansvar för den offentliga sektorns och statens förvaltning. S är naturligtvis medskyldiga för att ha genomfört delar av dessa avregleringar och framförallt för att inte ha stoppat dem i tid. S enda sätt att på allvar göra sig fri från detta är dock att systematiskt kritisera marknadsideologin och att stoppa den. Med nya statsråd och två utredningar tillsatta har regeringen en ypperlig möjlighet att förvandla sommarens skandal till en ideologisk debatt om marknadstänkandet. Men då måste regeringen pröva att driva politik vid sidan om paradgrenen krishantering.

■ De borgerliga partierna kommer att göra allt för att hålla ansvaret för outsourcingen av it-säkerheten ifrån sig. Trots att besluten att starta upphandlingar av detta slag togs av den borgerliga regeringen och att de borgerliga drivit och försvarat denna typ av upphandlingar. Och trots att riskerna varit uppenbara. För att slippa risken att behöva ta sitt ansvar kommer borgerligheten ställa till kaos. Ingen borgerlig politiker har hittills velat tala seriöst om avigsidorna med privat drift av grundläggande myndighetsfunktioner.

I stället kommer man nu driva KU-förhör och misstroendevoteringar där man medvetet riktar in diskussionen på visserligen allvarliga kommunikationsmissar i regeringen, men där själva grundfrågorna: vad skandalen beror på, och hur denna typ av systemfel ska kunna undvikas i framtiden, aldrig ställs. Alliansen bär på detta sätt ett mycket stort ansvar för att återigen försumpa det politiska samtalet och flytta fokus från sakfrågor och fakta till spel och dobbel om regeringsmakten.

Får man be en stilla bön på en av sina sista semesterdagar riktas den till samtliga ledande politiker i riksdagen: Fokusera på riktiga saker i höst. Förvandla inte politiken till enbart taktik. Bråka om privatiseringsideologins för- och nackdelar i stället för om Peter Hultqvist. Låt det politiska samtalet för en gång skulle handla om politik!

Daniel Suhonen, chef Katalys – institut för facklig idéutveckling

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev