Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vissa patienter måste undersökas på vårdcentral

Vår kritik mot hur genomsnittskostnaderna för vård på en vårdcentral jämförs med digitala vårdbesök kvarstår, slutreplikerar Lina Maria Ellegård och Mikael Hoffmann.

Publicerad: 7 januari 2020, 13:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Triagering innebär att digitala vårdgivare inte hanterar patienter som kräver fysisk undersökning, medan vårdcentraler i dagsläget hanterar både sådana patienter och patienter som skulle kunna hanterats på distans.”

Foto: Jeppe Gustafsson / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

E-hälsaPrimärvårdRegion StockholmVårdcentralerPatienter

Det behövs mer forskning om digitala vårdtjänster. Om det är vi överens med författarna till en rapport från Region Stockholm som skrivit en replik (30/12). Däremot kvarstår vår kritik mot att forskarna i sin delrapport jämför genomsnittskostnader för vård vid vårdcentraler och digitala vårdbesök, utan att samtidigt tydligt beskriva att patientgrupperna har helt olika vårdbehov.

Författarna skriver: ”utifrån ett beställarperspektiv kan dock genomsnittskostnad per besök vara ett sätt att mäta kostnader på systemnivå”. Det är naturligtvis sant. Man kan räkna fram många siffror utifrån data i ekonomisystem. Men det är missvisande att i rapporten och i repliken till oss skriva att data tyder på att ”enskilda digitala vårdbesök är billigare än fysiska vårdbesök”, utan att i samband med detta tydligt ange att vårdbesöken inte är jämförbara på grund av olika vårdtyngd.

Vi är också förvånade över att forskargruppen för fram att det saknas forskning som visar det vi hävdar, nämligen att genomsnittspatienten på vårdcentraler inte är lämpliga för vård på distans. Vi är förvånade, eftersom en förutsättning för effektiv digital vård på distans är en strukturerad och dokumenterad bedömning – en triagering – som säkerställer att patienten varken har ett sjukdomstillstånd som kan kräva en fysisk undersökning eller att tillståndet är bättre lämpat för egenbedömning. Detta är något som beställare kräver och som de som erbjuder digital vård brukar framhålla att de gör.

Triagering innebär att digitala vårdgivare inte hanterar patienter som kräver fysisk undersökning, medan vårdcentraler i dagsläget hanterar både sådana patienter och patienter som skulle kunna hanterats på distans. Därmed är det uppenbart att genomsnittspatienten skiljer sig åt mellan de båda vårdformerna.

Huvudfrågan borde i stället vara om de direkta kostnaderna för att omhänderta en patient som saknar behov av fysisk undersökning skiljer sig om det sker på distans jämfört med ett vanligt besök. Den frågan kan vi i dag inte svara på. Det saknas forskning som gör den jämförelsen. I stället finns ett fåtal studier som jämför kostnaderna för helt olika patientgrupper. Studier som jämför äpplen med päron.

Rapporten är beställd av beslutsfattare som funderar över digitala vårdlösningars roll i sjukvårdssystemet. Vi förstår att forskare gärna vill svara på de frågor som beställaren är intresserad av, men det saknas studier som jämför kostnader för olika vårdformer för patienter med samma vårdbehov. Det måste vi vara tydliga med.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev