måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vision: ”Så kan kommunerna klara flyktingmottagandet”

Sveriges kommuner behöver minnas lärdomarna från flyktingmottagandet 2015. Rätt kompetens, tillräcklig bemanning, schysta villkor och en god samverkan mellan olika samhällsaktörer är avgörande för ett bra flyktingmottagande, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Publicerad: 14 mars 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I november 2015 övervakade polis ankommande flyktingar i snålblåsten vid Hyllie station utanför Malmö. Det finns mycket att lära från i flyktingmottagandet från den gången, menar Visions ordförande Veronica Magnusson. Foto: Johan Nilsson/TT, Vision


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingar till kommunernaVision

Mer än 2,5 miljoner människor har flytt sedan Ryssland invaderade Ukraina för drygt två veckor sedan. Om kriget fortsätter bedömer UNHCR att omkring fyra miljoner människor kommer att lämna landet. Hur många som söker sig till Sverige vet vi ännu inte. Men det vi vet säkert är att Sveriges kommuner måste använda den närmsta tiden väl för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att ta emot människor som söker skydd i vårt land. 

Många av dem som jobbar med krisberedskap, flyktingmottagande och hjälpinsatser är Visions medlemmar. Hösten och vintern 2015, när tusentals flyktingar kom till Sverige med anledning av kriget i Syrien, stod våra medlemmar främst i ledet och tog emot människor med professionalism, engagemang och ett stort hjärta. Deras erfarenheter är ovärderliga när vi nu sju år senare står inför en liknande situation. 

Vision har frågat drygt 5000 medlemmar som jobbar i välfärden, kyrkan och frivilligorganisationer om deras erfarenheter av flyktingmottagandet 2015. Svaren ger oss viktiga lärdomar som kommuner och regioner behöver ha i minne när man nu förbereder sina organisationer.

Vi vill lyfta de fyra viktigaste: 

1. Öka kunskapen. Många medarbetare fick nya arbetsuppgifter utan att få den kunskap och kompetensutveckling de behövde. Kunskapsbristen skapade en osäkerhet och en oro som påverkade förutsättningarna att lyckas med jobbet. Arbetsgivare behöver göra en systematisk inventering av kompetens och medarbetares behov av kunskapspåfyllnad för att tillgodose behoven omgående.

2. Förbättra samordningen. Samverkan mellan olika kommunala förvaltningar, myndigheter och samhällsfunktioner som är inblandade i flyktingmottagandet måste bli bättre och stuprören tas bort. Här brast det på många håll 2015, enligt våra medlemmar. Samtidigt finns det goda exempel. En del kommuner anställde samordnare eller koordinatorer och förlade olika verksamheter med gemensamt uppdrag under samma tak, vilket gav goda effekter. 

3. Bemanna tillräckligt. Välfärdssektorn har brist på personal inom flera områden. Bristen blir särskilt utmanande när fler behöver samhällets stöd. För att klara personalförsörjningen behövs både konkurrenskraftiga löner och villkor samt fler utbildningsplatser. 

4. Följ avtal och regler. I den akuta fasen hösten och vintern 2015 jobbade många av våra medlemmar alldeles för långa arbetspass och åsidosatte sin egen arbetsmiljö. Det är inte hållbart i längden och riskerar att gå ut över verksamhetens kvalitet. Lagar och regler måste efterföljas även i en extraordinär situation och krislägesavtal bör aktiveras vid behov. 

En slutsats är att den mobilisering och omställning som kommuner och regioner genomförde under 2015 med anledning av flyktingmottagandet, ledde till många positiva förändringar. Det ansåg 43 procent av medlemmarna i vår undersökning. Många pekar på att verksamheter utvecklades, att samarbetet mellan samhällsfunktioner ökade och att nya arbetssätt testades på arbetsplatserna.

Idag, på samma sätt som då, är den främsta framgångsfaktorn att lyssna på medarbetare och chefer vad de behöver för att utföra sitt jobb på bästa sätt. De ekonomiska resurserna finns, kommunerna står väl rustade med miljardöverskott. Nu är rätt tillfälle att använda pengarna så att personalen får rätt förutsättningar i sitt arbete. Så kan vi ge människor som flyr krigets fasor och söker en fristad i Sverige ett tryggt mottagande.  

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev