onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi vill uppmuntra fler regioner att satsa på fasta läkare”

Regionerna måste gå före och införa rimliga listningstak för primärvårdsläkare, uppmanar Monica Johansson (S) och Mia Frisk (KD) tillsammans med Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundet.

Publicerad: 26 augusti 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sofia Rydgren Stale, Monica Johansson (S) och Mia Frisk (KD). Foto: Stina Stjernkvist / TT, Jan Lindblad JR, Johan Werner Avby


Ämnen i artikeln:

LäkarförbundetRegion SörmlandRegion Jönköpings länPrimärvård

Riksdagen har beslutat om en primärvårdsproposition, det är ett viktigt steg för en mer nära vård där vårdcentraler och hälsocentraler stärks. Lagen innebär dock inte tillräckligt skarpa lagändringar för att komma till rätta med primärvårdens stora problem. Primärvårdsläkare flyr yrket och patienter upplever bristande tillgänglighet och kontinuitet. Regionerna måste gå före och införa rimliga listningstak för att säkerställa både en bättre arbetsmiljö och en tillgängligare primärvård.

I dag uppger endast en av fyra svenskar att de har en fast läkare. För att få en fungerande och tillgänglig nära vård med kontinuitet för patienterna krävs att alla ska ha en fast namngiven läkare. Som patient ska du veta vem du kan vända dig till i första hand och få hjälp av inom en rimlig tid. 

LÄS MER: Topplistor: Störst inom vård och omsorg – covidtestande labbolag uppstickare 

Både en granskning av primärvården som SVT sände 20 april i år och Läkarförbundets medlemsundersökning om arbetsmiljön 2021 visar en primärvård i behov av satsningar. En alltför stor andel specialister i allmänmedicin lämnar primärvården, många andra går ner i arbetstid för att orka, eller överväger att sluta som en följd av en tuff arbetssituation. Sverige måste vända den utvecklingen, vi vill att fler läkare ska söka sig till primärvården.

Alltför många primärvårdsläkare i vårt land saknar tillfredsställelsen av att kunna göra ett bra jobb. Ges de bättre förutsättningar att fungera som fasta läkare med ett rimligt antal patienter, så att patienterna träffar samma läkare varje gång, ökar det patientsäkerheten och förbättrar även läkarnas arbetsmiljö.

En fast läkare i primärvården leder också till lägre hälso- och sjukvårdskostnader, totalt sett. Kontinuitet i arbetet gör vården effektivare och läkaren kan snabbare sätta rätt diagnos. Det ger effekterna förbättrad hälsa och livskvalitet, lägre dödlighet, färre akutbesök och färre sjukhusinläggningar. 

För att vi alla ska kunna välja en fast namngiven läkare med ett rimligt listningstak, en läkare som har tid för oss, krävs fler specialister i allmänmedicin. Nationellt krävs utbildningssatsningar, men vi vet också att när arbetsmiljön i primärvården förbättras återvänder läkare till hälso- och vårdcentraler, fler av dem orkar arbeta heltid och fler läkare under utbildning vill stanna kvar.

Region Sörmland har satt upp tydliga mål för att få till ett listningstak med ett avgränsat och rimligt antal invånare per läkare. Det kommer att resultera både i en bättre arbetsmiljö och i ökad patientsäkerhet. Sörmlands arbete lockar fler specialister i allmänmedicin att ta anställning på regionens vårdcentraler och minskar behovet av hyrläkare. 

Region Sörmland går före i primärvårdsfrågan för att alla ska få en namngiven, fast läkare i praktiken. Vi vill nu gemensamt uppmuntra fler regioner att göra detsamma. Så får vi en ökad patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö för vårdens anställda till en totalt sett lägre hälso- och sjukvårdskostnad.

Region Jönköpings län har satt ett första mål om 1 500 patienter per distriktsläkare och kommit fram till att det saknas 54 heltidsanställda läkare, vilket motsvarar en brist på 30 procent. För att komma tillrätta med läkarbristen inom primärvården lägger regionen mer pengar på primärvården per invånare än de flesta andra regioner. De senaste två åren har Region Jönköpings län tillfört 50 miljoner kronor. Nästa år blir det ytterligare 25 miljoner. Det här är en historisk budgetutökning som förhoppningsvis kan inspirera fler regioner. Jönköping har dessutom gjort stora satsningar på utbildningstjänster för att få fler specialistläkare, antalet ST-tjänster har dubblerats de senaste tio åren.

Nu har Socialstyrelsen redovisat ett riktvärde för antalet patienter en läkare som mest kan ansvara för, om vi ska få en god och nära vård i hela landet, nämligen ungefär 1 100 patienter. För att nå det riktvärdet krävs det närmast en dubblering av antalet läkare på landets hälso- och vårdcentraler, jämfört med i dag. Varje regionpolitiker borde nu få frågan: Hur ska ditt parti se till att det blir 1 100 invånare per allmänläkare?

Sofia Rydgren Stale
Ordförande Sveriges läkarförbund

Monica Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

Mia Frisk (KD)
Regionstyrelsens ordförande Region Jönköpings län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev