onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi vill lyfta vikten av lärarfortbildning”

Länder som ligger före Sverige i kunskapsmätningar satsar mer på fortbildning av lärare, skriver debattörer från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Svenska Unescorådet.

Publicerad: 5 oktober 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, ocg Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet. Foto: Per Myrehed, Elisabeth Ohlson Wallin


Ämnen i artikeln:

LärarförbundetLärarnas RiksförbundLärare

Skola och utbildning spelar en alltmer avgörande roll för hur vi möter framtidens utmaningar. Lärarnas betydelse för elevers utbildning, förmåga att värdera information och förmåga att fatta vetenskapligt grundade beslut är ovärderlig. 

Nu när nya styren formas i många av Sveriges kommuner vill vi lyfta vikten av lärarfortbildning. Att lärare får kontinuerlig och kvalitativ fortbildning är en förutsättning för att de ska kunna fullgöra sitt viktiga uppdrag; att ge alla elever möjligheten att vara aktiva samhällsmedborgare och att kunna stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

LÄS MER: Hela listan: Sjunkande gymnasiebehörighet i 182 kommuner 

Trånga budgetar och brist på legitimerade lärare och fortbildning gör att lärmiljön och utbildningen riskerar att inte kunna hålla en hög och jämn kvalitet över hela landet. Flera länder som ligger före Sverige i internationella kunskapsmätningar satsar betydligt mer på fortbildning.

I dag, på Världslärardagen den 5 oktober, hyllar vi lärarna för det viktiga arbete de utför varje dag i Sverige och världen för varje barn och elev. Vi är nu mitt i en global utbildningskris med en enorm lärarbrist. Till år 2030 beräknas 69 miljoner lärare behöva rekryteras för att ge varje barn en grundutbildning, enligt FN:s utbildningsorgan Unesco. Dessutom kämpar lärare och elever med klimatkatastrofer och krig som försvårar eller omintetgör undervisningen. 

Samtidigt har två av tre låg- och medelinkomstländer skurit i sina utbildningsbudgetar under pandemin, enligt siffror från Unesco. Det är oroväckande eftersom kunskap och utbildning är grunden för människors möjligheter att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle. 

I Sverige kan och ska skolan bidra till en hållbar samhällsutveckling med utgångspunkt i FN:s globala mål och konventioner om mänskliga rättigheter. Sverige har förbundit sig till målet att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet för alla. Det är i detta sammanhang oroväckande att 35 000 elever per år inte lyckas ta sin gymnasieexamen i ett välfärdsland som Sverige. Var tredje elev slås ut i den svenska skolan i dag. Den försämrade likvärdigheten och de växande klyftorna i svensk skola är ingen bra grogrund för en stark demokrati. Det utanförskap det medför kan tvärtom leda till minskad delaktighet. 

Skolans demokratiska uppdrag är att ge eleverna kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter samt möjliggöra att de blir aktiva medborgare och att de får möjlighet att själva uppleva demokrati. 

Att satsa på lärarfortbildning är ett bra sätt att skapa förutsättningar för detta. 

Öppenhet, nyfikenhet, förståelse och respekt för olikheter samt förmåga att hantera dessa kommer att bli allt viktigare förmågor i framtiden. Detta inte minst med tanke på klimatkrisen och konflikter som driver människor på flykt till nya platser och länder, samt det tryck som demokratiska värderingar är utsatta för i stora delar av världen. I dag firar vi Världslärardagen. Men varje dag, året om, behöver vi värna lärarnas yrke och status!

Johanna Jaara Åstrand
Ordförande Lärarförbundet 

Åsa Fahlén
Ordförande Lärarnas Riksförbund

Anna-Karin Johansson
Generalsekreterare Svenska Unescorådet 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev