Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi vill bidra till tillväxten och infrastrukturen är medlet

Det är orimligt att vår region årtionde efter årtionde får extremt låg tilldelning av statliga investeringar i infrastruktur. Det finns både regionala och nationella samhällsvinster att göra på att åtminstone ge vår region samma tilldelning som riksgenomsnittet, skriver regionråden i Region Kalmar län Karin Helmersson (C), Peter Wretlund (S) och Johanna Wyckman (L).

Publicerad: 18 februari 2021, 04:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

” Utökad pendling förutsätter att man kan koppla ihop arbetsmarknaden med vägar, tåg och bussar,” skriver debattörerna.

Foto: Anders Wiklund / TT


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarJärnvägPendlingArbetsmarknad

Kalmar län är ett fantastiskt län att bo, leva och verka i. Men här finns också utmaningar – som långa avstånd och kompetensförsörjning. En jämförelse med andra län ger vid handen att vi inte lyckats minska antalet arbetsmarknadsregioner som andra län gjort. Att skapa större arbetsmarknadsregioner är viktigt eftersom upptagningsområdet för företagen ökar möjligheten att hitta rätt kompetens. Det ger också arbetssökande fler möjligheter att pendla till ett arbete.

En mycket viktig faktor för att skapa större arbetsmarknadsregioner är en välfungerande infrastruktur. Utökad pendling förutsätter att man kan koppla ihop arbetsmarknaden med vägar, tåg och bussar. I Sverige investeras 0,8 procent av BNP varje år i väg och järnväg. Den största delen görs av staten via Trafikverket.

Sydsvenska handelskammaren har i en rapport jämfört planerad investering per invånare för ett antal regioner. I de tre senaste nationella planerna, som täcker sammanlagt nästan 20 år, har Kalmar län tilldelats mycket låga investeringsnivåer. Tittar vi på perioden 2018–2029 uppgår investeringarna i Kalmar län till 2 000 kronor per invånare medan riksgenomsnittet är 24 000 kronor per invånare. För perioden 2010–2021 är motsvarande siffror 4 000 respektive 20 000 kronor.

Vi menar att det är orimligt att vår region årtionde efter årtionde får extremt låg tilldelning av statliga investeringar i infrastruktur. Det statliga ansvaret måste gälla hela landet. Det finns dessutom inte bara regionala utan också nationella samhällsvinster att göra på att åtminstone ge vår region samma tilldelning som riksgenomsnittet.

Vår region har nämligen mycket mer att bidra med till Sverige. Vi har viktiga områden där förädlingen skulle kunna öka: inom tillverkningsindustri, träindustri, livsmedel och turism. Just nu finns enligt mätningar också ett ökande intresse att flytta från storstadsområden till mer glesbefolkade områden som Kalmar län.

Vi vill bidra mer till tillväxten i Sverige och infrastrukturen är medlet. I vår region kan skattebetalarna få stor effekt på förhållandevis små investeringar. Ge oss lika förutsättningar som resten av landet och vi kommer att leverera tillväxt som alla får nytta av.

Karin Helmersson, regionråd (C) Region Kalmar län

Peter Wretlund, regionråd (S) Region Kalmar län

Johanna Wyckman, regionråd (L) Region Kalmar län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev