söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi tar fajten för biblioteken!

Vi kommer ta fajten med Sverigedemokraterna för öppna demokratiska bibliotek, skriver företrädare för Centerpartiet i SKL.

Publicerad: 18 november 2019, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SDSverigedemokraternaCenterpartietBibliotekKulturpolitik

När politiska partier använder våra bibliotek som järnrör i den politiska debatten och vill stoppa inköp av böcker på våra nationella minoriteter språk eller när man vill stoppa den öppna debatt på bibliotek som vill diskutera värderingsfrågor. Då är det dags att vakna, att stå upp och ta fighten för viktiga demokratiska värden. Vi i Centerpartiet vill tydliggöra varför vi vill stå upp för folkbiblioteken och dess roll som en av Sveriges viktigaste bärare av demokrati och kultur.

Det är då glädjande att remissen om nationell biblioteksstrategi ”demokratins skattkammare” så tydligt lyfter att ett demokratiskt samhälle där all fritt kan ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att kunna verka i samhället på egna villkor, att vi skall använd biblioteken som samhällets öppna rum för bildning, upplevelser och samtal. Att den nationella strategin så tydligt lyfter att vi skall Inspirera till läsupplevelser, öka allas läs-och språkförståelse och stärk litteraturens ställning.

Detta är värden som vi vill skall genomsyra bibliotek i hela landet.

Därför blir vi beklämda av Sverigedemokraternas försök att nyligen stoppa ett samtal med en författare om hbtq-frågor på ett bibliotek i Täby djupt. Eller att SD i Sölvesborg bestämmer sig för att sluta köpa in böcker på de nationella minoritetsspråken som främjar vår kultur och säkerställer olika identitet. Detta är förslag som går mot vår hållning om öppna demokratiska bibliotek. Från Centerpartiet vill vi vara tydliga med att vi kommer ta den fighten för våra bibliotek och våra medborgare.

Under de senaste 20 åren har en fjärdedel av folkbiblioteken försvunnit. Över hela landet, särskilt på mindre orter, flyttas biblioteken till mindre lokaler, får inskränkta öppettider, mindre personal eller bommas igen helt. Trots att både forskare och bibliotekarier är eniga om att detta bidrar till ett ökat utanförskap och ökade klyftor i samhället.

Vi vill också nämna bibliotekens fortsatta digitalisering som utgör såväl en utmaning framöver som en källa till möjligheter. Digitaliseringen har redan bidragit till att öka tillgängligheten till biblioteken, till både individuella medborgares och samhällets gagn. Här behöver biblioteken fortsätta jobba med att säkerställa metoder för källkritik.

Avslutningsvis, kunskap är makt. En av vår tids yttersta bärare av kunskapsdelning är biblioteket. Det är därför biblioteket har varit och även framöver kommer vara en av våra viktigaste ingredienser i det öppna demokratiska samhället.

Marie-Louise Wernersson, ledamot i SKL:s styrelse (C)

Magnus Svensson, regionråd Gävleborg samt ersättare beredningen för kultur och fritid SKL (C)

Madelaine Jakobsson, KSO Nordmaling samt ledamot beredning för utbildningsfrågor SKL (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev